Đội ngũ nhân sự

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

HỌC VỊ

GHI CHÚ

1

Võ Thị Thanh Loan

 Quản lý

 Cử nhân

 

2

Nguyễn Đặng Ngọc Ly

 Kế toán

 Cử nhân

 

3

 Võ Thị Tuyết Trinh

 Văn phòng

 Cử nhân

 

4

 Lê Kim Thảo

 Văn phòng

 Cử nhân

 

5

 Trần Thị Hồng Diễm

  Văn phòng

 Cử nhân

 

6

 Phạm Thị Lê Vân

  Văn phòng

 Thạc sĩ

 

7

 Nguyễn Văn Hùng

 Giám thị

 

 

8

 Từ Thị Phương Hồng

  Văn phòng

 

 

9

Hồ Hoàng Yến

Giáo Viên Nhật Văn

Cử nhân

10

Trần Văn Dũng

Giáo Viên Nhật Văn

Cử nhân

11

Trần Văn Đông

Giáo Viên Nhật Văn

Cử nhân

12

Nguyễn Thị Huệ

Giáo Viên Nhật Văn

Cử nhân

13

Nguyễn Thị Thảo Ngát

Giáo Viên Nhật Văn

Cử nhân

14

Phạm Quang Vinh

Giáo Viên Anh Văn

Cử nhân

15

Trần Đoàn Uyên

Giáo Viên Anh Văn

Cử nhân

16

Nguyễn Thị Tuyết Lan

Giáo Viên Anh Văn

Cử nhân

17

Nguyễn Thị Thanh Lan

Giáo Viên Anh Văn

Cử nhân

18

Nguyễn Văn Thế

Giáo Viên Anh Văn

Cử nhân

19

Lăng Văn Đông

Gíao Viên Anh Văn

Cử nhân

20

Miss Mary

Giáo Viên Anh Văn

Cử nhân

21

Nguyễn Văn Sơn

Giáo Viên Hoa Văn

Cử nhân

22

Trần Thịnh Phước

Giáo Viên Hoa Văn

Cử nhân

23

Trương Nguyên Anh Tú

Giáo Viên Hoa Văn

Cử nhân

24

Nguyễn Thị Kim Dung

Giáo Viên Hàn Văn

Cử nhân

25

Võ Văn Danh

Giáo Viên Tin Học

Cử nhân

26

Trần Ngọc Lợi

Giáo Viên Tin Học

Cử nhân

27

Nguyễn Văn Hòa

Giáo Viên Tin Học

Cử nhân

28

Đoàn Văn Minh

Giáo Viên Tin Học

Cử nhân