TỔNG KHAI GIẢNG LỚP MỚI THÁNG 05/2021

Trung tâm Ngoại Ngữ – Tin Học Trường Cao Đẳng Xây Dựng TP. Hồ Chí Minh Thông báo đến tất cả các học viên:    Các lớp khai giảng Khóa MỚI tháng 05/2021 như sau: Luyện thi chứng chỉ APTIS A2, B1, B2, C1 HỘI ĐỒNG ANH . (Khai Giảng: Ngày 10/05/2021) Luyện thi chứng chỉ A2, B1, B2, C1 Anh Văn theo khung Châu âu. (Khai Giảng: Ngày 10/05/2021) Lớp ANH VĂN  Giao Tiếp với Giáo viên nước ngoài. xem tiếp …

THÔNG BÁO LỊCH THI TIN HỌC THÁNG 4/2019

Về việc đăng ký thi chứng chỉ Tin Học căn bản và nâng cao khóa mới ngày 21/04/2019 ( Chứng chỉ do Trường Đại Học Công Nghệ Thông Tin TP Hồ Chí Minh cấp) Trung tâm Ngoại Ngữ – Tin Học Xây Dựng TP Hồ Chí Minh thông báo đến tất cả các học viên trung tâm và thí sinh thi tự do. Trung tâm sẽ tổ chức đợt thi chứng chỉ Quốc gia Tin học ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ xem tiếp …

TỔNG KHAI GIẢNG CÁC KHÓA MỚI THÁNG 02/2019

Trung tâm Ngoại Ngữ và Tin Học Trường Cao Đẳng Xây Dựng TP Hồ Chí Minh thông báo đến tất cả các học viên:  Các lớp khai giảng Khóa tháng 02/2019 như sau:  Luyện thi chứng chỉ QUỐC GIA: A, B, C (KG: 14,15/02/2019) Luyện thi chứng chỉ A2, B1, B2, C1 Anh Văn theo khung Châu âu. (KG 04/03/2019) Lớp Giao Tiếp với Giáo viên nước ngoài. Lớp luyện thi  Anh Văn Toeic 350, 450, 550… điểm . (Khai giảng 04,05/03/2019 học xem tiếp …

THÔNG BÁO LỊCH THI TIN HỌC THÁNG 04/2019

Về việc đăng ký thi chứng chỉ Tin Học căn bản và nâng cao khóa mới ngày 21/04/2019 ( Chứng chỉ do Trường Đại Học Công Nghệ Thông Tin TP Hồ Chí Minh cấp) Trung tâm Ngoại Ngữ – Tin Học Xây Dựng TP Hồ Chí Minh thông báo đến tất cả các học viên trung tâm và thí sinh thi tự do. Trung tâm sẽ tổ chức đợt thi chứng chỉ Quốc gia Tin học ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ xem tiếp …