TỔNG KHAI GIẢNG CÁC LỚP HỌC THÁNG 04/2024

Trung tâm Ngoại Ngữ – Tin Học Trường Cao Đẳng Xây Dựng TP. Hồ Chí Minh Thông báo đến tất cả các học viên:     Các lớp khai giảng Khóa MỚI Tháng 04/2024 như sau:    •   Luyện thi chứng chỉ APTIS A2, B1, B2, C1 HỘI ĐỒNG ANH.         (Khai Giảng Ngày:  29/04/2024) Luyện thi chứng chỉ A2, B1, B2 Anh Văn theo khung Châu Âu. (Khai Giảng Ngày:  29/04/2024 có lớp học thứ 7+CN hàng tuần) LUYỆN THI IELTS 3.0 ĐẾN xem tiếp …

THÔNG BÁO LỊCH THI TIN HỌC KHÓA THÁNG 05/2024

Về việc đăng ký thi chứng chỉ Tin Học Cơ Bản và Nâng Cao khóa mới THÁNG 05/2024 (Chứng chỉ do: Trường Đại Học Sư phạm Kỹ Thuật TP.HCM hoặc Trường Đại Học Công Nghệ Thông Tin TP. HCM – ĐẠI HỌC QUỐC GIA cấp.) Trung tâm Ngoại Ngữ – Tin Học trường Cao Đẳng Xây Dựng TP Hồ Chí Minh thông báo đến tất cả các học viên Trung Tâm và thí sinh thi tự do. Trung tâm sẽ tổ chức đợt thi chứng chỉ Quốc xem tiếp …

THÔNG BÁO LỊCH THI TIẾNG ANH THEO KHUNG NĂNG LỰC 6 BẬC DÙNG CHO VIỆT NAM THÁNG 05/2024

THÔNG BÁO V/v đăng ký Ôn và Thi chứng chỉ TIẾNG ANH THEO KHUNG NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ 6 BẬC DÙNG CHO VIỆT NAM THÁNG 05/2024 * Chứng chỉ do: * Trường Đại Học Trà Vinh cấp. * Các trường Đại Học trong TP. HCM cấp.  Trung tâm Ngoại Ngữ – Tin Học Xây Dựng TP Hồ Chí Minh thông báo đến tất cả các học viên trung tâm và các thí sinh thi tự do. Trung tâm thông báo tuyển sinh lớp ôn xem tiếp …