TỔNG KHAI GIẢNG CÁC LỚP THÁNG 11 – NĂM 2022

Trung tâm Ngoại Ngữ – Tin Học Trường Cao Đẳng Xây Dựng TP. Hồ Chí Minh

 • Thông báo đến tất cả các học viên: 

   Các lớp khai giảng Khóa MỚI tháng 11/2022 như sau:

   •   Luyện thi chứng chỉ APTIS A2, B1, B2, C1 HỘI ĐỒNG ANH.

        (Khai Giảng Ngày:  14-15/11/2022)

 • Luyện thi chứng chỉ A2, B1, B2 Anh Văn theo khung Châu Âu.

 • (Khai Giảng Ngày: 14-15/11/2022)

 • Lớp ANH VĂN Giao Tiếp .  Khai giảng Ngày:  15/11/2022

 • LUYỆN THI IELTS 4.0 ĐẾN 6.5 +….. Khai giảng Ngày:  14-15/11/2022

 • Lớp luyện thi Anh Văn Toeic 350, 450, 550, 600,650,700… điểm.

 • (Khai giảng ngày 14-15/11/2022 có lớp học thứ 7+CN hàng tuần, có text đầu vào để xếp lớp)

 • Lớp Anh Văn THIẾU NHI. ANH VĂN Từ lớp 6 đến lớp 12 (Nhận tất cả các trình độ)

 • (Giáo viên có thể kèm thêm tại lớp sau khi text trình độ) (Khai Giảng 14-15/11/2022)

 • Lớp Hoa Văn Căn Bản, Giao Tiếp; Luyện thi chứng chỉ  HSK 3,4.5…

  (Khai giảng ngày 14-15/11/2022).

 • Lớp Nhật Văn căn bản, luyện thi N5, N4,N3…

 • (Khai giảng ngày 14-15/11/2022)

  ⇒ Có lớp THỨ 7 VÀ CHỦ NHẬT

 • Lớp Hàn Văn căn bản (Khai giảng: ngày 15/11/2022)

 • CHỨNG CHỈ TIN HỌC CNTT Căn Bản, CC CNTT Nâng cao.

 • ( Khai giảng đầu mỗi tuần)

  ⇒ Có lớp Sáng – Tối

 • Autocad 2D, 3D (Khai giảng: 14-15-11-2022 lớp học tối thứ 2,4 hoặc 3,5).

 • Các lớp sẽ khai giảng từ ngày 14-15/11/2022

Liên hệ ngay: Trung tâm Ngoại Ngữ – Tin Học Trường Cao Đẳng Xây Dựng TP Hồ Chí Minh để được tư vấn tốt hơn về các khóa học.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN