KẾT QUẢ THI TIN HỌC UDCN THÔNG TIN CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO NGÀY 28-06-2020

Học viên xem kết quả thi theo link đính kèm ĐIỂM THI TIN HOC CƠ BẢN  NGAY 28-06-2020

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN