KẾT QUẢ THI TIN HỌC UDCN THÔNG TIN CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO NGÀY 23-05-2020

 

Học viên xem kết quả thi theo link đính kèm ĐIỂM THI TIN HỌC CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO DIEM THI TIN HOC NGAY 23-05-2020

DIEM THI TIN HOC CƠ BẢN 23-05-2020, ĐIỂM THI TIN HOC NÂNG CAO 23-05-2020

BÀI VIẾT LIÊN QUAN