KẾT QUẢ THI TIN HỌC UDCN THÔNG TIN CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO NGÀY 20-06-2020

Học viên xem kết quả thi theo link đính kèm ĐIỂM THI TIN HOC CƠ BẢN 20-06-2020 ĐIỂM THI TIN HOC NÂNG CAO 20-06-2020 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN