Chương trình Tin học Chuyên ngành xây dựng

TIN HỌC CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG, KIẾN TRÚC

 1. AUTOCAD 2D, 3Dautocad

  • AutoCAD là phần mềm của hãng AutoDesk dùng để thực hiện các bản vẽ kĩ thuật trong các ngành: Cơ khí, Xây dựng, Kiến trúc, Điện, Bản đồ, … với 3 đặc điểm nổi bật: Chính xác, năng suất cao, dễ dàng trao đổi dữ liệu.

98-367 dumps

 • Là sinh viên, học phần mềm AutoCAD giúp bạn tập làm quen với thiết kế trên máy tính, thể hiện ý tưởng thiết kế, trao đổi các kĩ năng làm việc công nghiệp.
 • Ngoài ra, phần mềm AutoCAD được xem là phần mềm nền tảng đầu tiên để tiếp cận, tự tìm hiểu, nghiên cứu các phần mềm CAD khác trong các lĩnh vực chuyên môn hẹp hơn.

Autocad 2D: Thời gian học: 6 tuần, mỗi tuần 3 buổi. Học phí: 600.000 đ/khóa.

Autocad 3D: Thời gian học: 6 tuần, mỗi tuần 3 buổi. Học phí: 700.000 đ/khóa.

 1. ETABS 9.7

  • ETABS là phần mềm chuyên cho thiết kế nhà cao tầng.

ADM-211 dumps

 • Chi tiết từ công việc tính toán tải trọng như: tĩnh tải, hoạt tải gió tĩnh, gió động. đến cải tạo mô hình, nhập giá trị tải trọng vào mô hình để tính toán,… phục vụ cho việc tính toán bố trí cốt thép.
 • Thời gian học: 6 tuần, mỗi tuần 3 buổi. Học phí: 800.000 đ/khóa.
 1. SAP 2000

 • SAP 2000 đã tích hợp các chức năng phân tích kết cấu bằng phương pháp phần tử hữu hạn và chức năng thiết kế kết cấu thành một.
 • Ngoài khả năng phân tích các bài toán thường gặp của kết cấu công trình, SAP 2000 đã bổ sung thêm các loại phần tử mẫu và tính năng phân tích kết cấu phi tuyến.

–   Thời gian học: 6 tuần, mỗi tuần 3 buổi. Học phí: 800.000 đ/khóa.

* Khai giảng mỗi đầu tuần.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

One thought on “Chương trình Tin học Chuyên ngành xây dựng

Comments are closed.