Ưu đãi cho Học Sinh Sinh Viên – Luyện thi TOEIC (Miễn phí 2 tháng)

LUYỆN THI TOEIC MIỄN PHÍ

Trung tâm tổ chức luyện thi Toeic miễn phí (2 tháng) cho học sinh sinh viên tất cả các trường đại học cao đẳng…v…v… vào ngày 05/05/2016Are-You-Ready-Emergence-Success-Solutions

Học tại: Trung tâm Ngoại ngữ Tin học – Trường Cao Đẳng Xây Dựng Số  2

Thời gian học: Tối 3 – 5 – 7  từ 19 giờ đến 20 giờ 30

Liện hệ tại: Phòng ghi danh của Trung tâm để được sắp xếp lớp và học tại Phòng C403.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN