Chương trình học chứng chỉ Tin học Công nghệ Thông tin căn bản, nâng cao

TIN HỌC VĂN PHÒNG

LUYỆN  THI CC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CĂN BẢN, NÂNG CAO

  1. Đối tượng: tinhocvp

– Học viên có nhu cầu học hỏi và nâng cao các kỹ năng tin học văn phòng như sử dụng CNTT cơ bản gồm: hiểu biết về CNTT cơ bản, sử dụng máy tính cơ bản, xử lý văn bản, sử dụng bản tính, sử dụng trình chiếu, sử dụng internet cơ bản và nâng cao; quản trị cơ sở dữ liệu, thiết kế đồ họa hai chiều, biên tập ảnh, biên tập trang thông tin điện tử, an toàn và bảo mật thông tin, sử dụng phần mềm kế hoạch dự án.

– Học viên cần bổ sung chứng chỉ Công Nghệ Thông Tin Cơ Bản, Nâng cao khi xin việc hoặc sắp xếp vị trí, bổ nhiệm.

– Sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp có yêu cầu chuẩn đầu ra tin học đối với sinh viên tốt nghiệp.

  1. Thời gian, học phí:

Chương trình học Thời gian Học phí
KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ MÁY TÍNH VÀ MẠNG MÁY TÍNH

(WINDOWS, EMAIL,…)

5 tuần 270,000
MS – WORD 2010 5 tuần 270,000
MS – EXCEL 2010 5 tuần 300,000
MS – ACCESS 2010 CƠ BẢN 5 tuần 400,000
MS – ACCESS 2010 NÂNG CAO 5 tuần 450,000
CHƯƠNG TRÌNH A

(TIN HỌC CƠ BẢN)

(MS – WORD)

(MS – EXCEL)

15 tuần 700,000
CHƯƠNG TRÌNH B

(ACCESS CƠ BẢN)

(ACCESS NÂNG CAO)

15 tuần 800.000
LUYỆN A 4 tuần 350,000
LUYỆN B 4 tuần 400,000
  • Nhận học viên mỗi ngày và khai giảng thường xuyên vào đầu mỗi tuần.
  • Có lớp sáng thứ 7, Chủ Nhật cho học viên có nhu cầu.
  1. Ưu đãi: Sinh viên đăng ký học được giảm 10% học phí.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN